ویلا در شمال

پیشنهاد ویژه!
پیشنهاد ویژه!
500 4 4

ویلا 500 متری دوبلکس شهرکی

ویلا شمال جنگلی در چمستان

پیش پرداخت: 300,000,000 تومان

قیمت نهایی: 900,000,000 تومان
پیشنهاد ویژه!
250 3 3

ویلا 250 متری دوبلکس چمستان

ویلا شمال جنگلی در چمستان

پیش پرداخت: 250,000,000 تومان

قیمت نهایی: 750,000,000 تومان
پیشنهاد ویژه!
250 4 4

ویلا 250 متری / سعادت اباد

ویلا شمال جنگلی در چمستان

پیش پرداخت: 270,000,000 تومان

قیمت نهایی: 800,000,000 تومان
320 3 2

ویلا فروشی چمستان

ویلا شمال جنگلی در چمستان

پیش پرداخت: 150,000,000 تومان

قیمت نهایی: 450,000,000 تومان
250 3 3

ویلا فروشی چمستان

ویلا شمال جنگلی در چمستان

پیش پرداخت: 150,000,000 تومان

قیمت نهایی: 600,000,000 تومان
250 3 3

ویلا فروشی چمستان

ویلا شمال جنگلی در چمستان

پیش پرداخت: 150,000,000 تومان

قیمت نهایی: 300,000,000 تومان
400 4 4

ویلا جنگلی نزدیک به دریا

ویلا شمال جنگلی در چمستان

پیش پرداخت: 500,000,000 تومان

قیمت نهایی: 800,000,000 تومان
320 4 3

ویلا فروشی چمستان

ویلا شمال جنگلی در چمستان

پیش پرداخت: 200,000,000 تومان

قیمت نهایی: 600,000,000 تومان
400 4 2

ویلا شمال جنگلی فروش فوری

ویلا شمال جنگلی در نوشهر

پیش پرداخت: 750,000,000 تومان

قیمت نهایی: 1,500,000,000 تومان
300 3 3

ویلا فروشی چمستان

ویلا شمال جنگلی در چمستان

پیش پرداخت: 300,000,000 تومان

قیمت نهایی: 500,000,000 تومان
210 2 1

ویلا شمال جنگلی دبل

ویلا شمال جنگلی در چمستان

پیش پرداخت: 150,000,000 تومان

قیمت نهایی: 250,000,000 تومان
پیشنهاد ویژه!
400 3 3

ویلا فروشی نوشهر

ویلا شمال جنگلی در رویان

پیش پرداخت: 800,000,000 تومان

قیمت نهایی: 1,400,000,000 تومان
پیشنهاد ویژه!
800 5 5
500 4 4

خرید ویلا در نور

ویلا شمال جنگلی در نور

پیش پرداخت: 800,000,000 تومان

قیمت نهایی: 1,800,000,000 تومان
پیشنهاد ویژه!
پیشنهاد ویژه!
325 3 -

ویلاچمستان دوبلکس

ویلا شمال جنگلی در چمستان

پیش پرداخت: 75,000,000 تومان

قیمت نهایی: 480,000,000 تومان
پیشنهاد ویژه!
340 3 -

خریدویلا جنگلی نور

ویلا شمال جنگلی در نور

پیش پرداخت: 90,000,000 تومان

قیمت نهایی: 400,000,000 تومان
پیشنهاد ویژه!
300 4 4

خرید ویلا در چمستان

ویلا شمال جنگلی در چمستان

پیش پرداخت: 100,000,000 تومان

قیمت نهایی: 420,000,000 تومان