ویلا در چمستان

368 4 4

فروش ویلاارزان درچمستان

ویلا شمال کوهستانی در چمستان

پیش پرداخت: 100,000,000 تومان

قیمت نهایی: 385,000,000 تومان
355 3 4

خرید ویلا اقساطی در چمستان

ویلا شمال کوهستانی در چمستان

پیش پرداخت: 95,000,000 تومان

قیمت نهایی: 485,000,000 تومان
378 3 4

فروش ویلا در چمستان

ویلا شمال جنگلی در چمستان

پیش پرداخت: 165,000,000 تومان

قیمت نهایی: 488,000,000 تومان
300 3 2

ویلا چمستان ارزان قیمت

ویلا شمال جنگلی در چمستان

پیش پرداخت: 90,000,000 تومان

قیمت نهایی: 270,000,000 تومان