ویلا در نور

350 4 3
600 4 4

خرید ویلا در نور

ویلا شمال جنگلی در نور

پیش پرداخت: 300,000,000 تومان

قیمت نهایی: 700,000,000 تومان
390 3 3

ویلا دوبلکس چمستان

ویلا شمال جنگلی در نور

پیش پرداخت: 250,000,000 تومان

قیمت نهایی: 460,000,000 تومان
295 3 3

خرید ویلا دوبلکس نور

ویلا شمال جنگلی در نور

پیش پرداخت: 170,000,000 تومان

قیمت نهایی: 350,000,000 تومان
250 2 3
پیشنهاد ویژه!
400 2 2
1000 4 4
300 3 3
450 4 4

خرید ویلا در نور

ویلا شمال جنگلی در نور

پیش پرداخت: 220,000,000 تومان

قیمت نهایی: 520,000,000 تومان
300 4 3
300 4 4

ویلا شمال نور نوساز

ویلا شمال جنگلی در نور

پیش پرداخت: 250,000,000 تومان

قیمت نهایی: 700,000,000 تومان
250 3 3

ویلا شمال نور اقساطی

ویلا شمال جنگلی در نور

پیش پرداخت: 170,000,000 تومان

قیمت نهایی: 570,000,000 تومان
300 3 3

خرید ویلا دوبلکس نور

ویلا شمال جنگلی در نور

پیش پرداخت: 150,000,000 تومان

قیمت نهایی: 350,000,000 تومان