ویلا در نور

پیشنهاد ویژه!
335 3 3

فروش اقساطی در چمستان

ویلا شمال جنگلی در نور

پیش پرداخت: 95,000,000 تومان

قیمت نهایی: 230,000,000 تومان
پیشنهاد ویژه!
410 3 4

ویلااقساطی نور

ویلا شمال کوهستانی در نور

پیش پرداخت: 173,000,000 تومان

قیمت نهایی: 650,000,000 تومان
1000 3 -

ویلا نور جنگلی

ویلا شمال ساحلی در نور

پیش پرداخت: 400,000,000 تومان

قیمت نهایی: 1,960,000,000 تومان
350 3 2
400 3 2
900 3 2
450 3 4

فروش ویلا در چمستان

ویلا شمال جنگلی در نور

پیش پرداخت: 98,000,000 تومان

قیمت نهایی: 420,000,000 تومان
200 2 2
400 4 5

خرید ویلا دوبلکس نور

ویلا شمال جنگلی در نور

پیش پرداخت: 120,000,000 تومان

قیمت نهایی: 450,000,000 تومان
400 4 2
350 3 2
350 3 2
250 3 -
320 3 2

خرید ویلا در چمستان

ویلا شمال جنگلی در نور

پیش پرداخت: 280,000,000 تومان

قیمت نهایی: 550,000,000 تومان
320 3 2

خرید ویلا در چمستان

ویلا شمال جنگلی در نور

پیش پرداخت: 280,000,000 تومان

قیمت نهایی: 450,000,000 تومان