ویلا در نور

پیشنهاد ویژه!
500 3 2

خرید ویلا

ویلا شمال جنگلی در نور

پیش پرداخت: 250,000,000 تومان

قیمت نهایی: 800,000,000 تومان
330 3 -

ویلانورجنگلی

ویلا شمال جنگلی در نور

پیش پرداخت: 90,000,000 تومان

قیمت نهایی: 320,000,000 تومان
360 3 2

فروش ویلا در نور شیک

ویلا شمال جنگلی در نور

پیش پرداخت: 95,000,000 تومان

قیمت نهایی: 295,000,000 تومان
300 2 2

فروش ویلا در نور نقلی

ویلا شمال جنگلی در نور

پیش پرداخت: 70,000,000 تومان

قیمت نهایی: 230,000,000 تومان
290 3 2

فروش ویلا دوبلکس در نور اقساطی

ویلا شمال جنگلی در نور

پیش پرداخت: 100,000,000 تومان

قیمت نهایی: 420,000,000 تومان
300 3 2

ویلانورجنگلی

ویلا شمال جنگلی در نور

پیش پرداخت: 250,000,000 تومان

قیمت نهایی: 800,000,000 تومان
300 3 2

ویلا نور مستقل ساز

ویلا شمال جنگلی در نور

پیش پرداخت: 90,000,000 تومان

قیمت نهایی: 350,000,000 تومان
350 3 4
300 3 -

ویلانورجنگلی

ویلا شمال ساحلی در نور

پیش پرداخت: 200,000,000 تومان

قیمت نهایی: 800,000,000 تومان
280 3 3
415 4 4

فروش ویلاارزان درنور

ویلا شمال کوهستانی در نور

پیش پرداخت: 135,000,000 تومان

قیمت نهایی: 985,000,000 تومان
300 4 2
پیشنهاد ویژه!
300 3 2

خرید ویلا نور دوبلکس

ویلا شمال جنگلی در نور

پیش پرداخت: 100,000,000 تومان

قیمت نهایی: 400,000,000 تومان
پیشنهاد ویژه!
300 3 2

ویلا فروش نور

ویلا شمال جنگلی در نور

پیش پرداخت: 470,000,000 تومان

قیمت نهایی: 470,000,000 تومان