ویلا در ایزدشهر

180 2 1

فروش آپارتمان ساحلی در شمال ایزدشهر

آپارتمان شمال ساحلی در ایزدشهر

پیش پرداخت: 150,000,000 تومان

قیمت نهایی: 390,000,000 تومان
750 3 -
پیشنهاد ویژه!
400 4 4

خرید ویلا ایزدشهر شیک اکازیون نما رومی

ویلا شمال جنگلی در ایزدشهر

پیش پرداخت: 130,000,000 تومان

قیمت نهایی: 430,000,000 تومان
480 4 3

خرید ویلا جنگلی چمستان

ویلا شمال جنگلی در ایزدشهر

پیش پرداخت: 250,000,000 تومان

قیمت نهایی: 550,000,000 تومان
350 3 3

خرید ویلا محموداباد

ویلا شمال جنگلی در ایزدشهر

پیش پرداخت: 100,000,000 تومان

قیمت نهایی: 300,000,000 تومان
1000 4 4

خریدویلا ایزدشهر

ویلا شمال جنگلی در ایزدشهر

پیش پرداخت: 250,000,000 تومان

قیمت نهایی: 750,000,000 تومان
370 3 4

ویلا چمستان خرید ویلا ایزدشهر

ویلا شمال جنگلی در ایزدشهر

پیش پرداخت: 120,000,000 تومان

قیمت نهایی: 430,000,000 تومان
300 2 2

خریدویلا درایزدشهر

ویلا شمال جنگلی در ایزدشهر

پیش پرداخت: 70,000,000 تومان

قیمت نهایی: 250,000,000 تومان
300 3 3

ويلا ايزدشهر شهركى

ویلا شمال جنگلی در ایزدشهر

پیش پرداخت: 80,000,000 تومان

قیمت نهایی: 195,000,000 تومان
310 3 2

ویلا جاده دریا

ویلا شمال جنگلی در ایزدشهر

پیش پرداخت: 60,000,000 تومان

قیمت نهایی: 300,000,000 تومان
پیشنهاد ویژه!
375 4 4

ویلا ۲۵۰بنا

ویلا شمال جنگلی در ایزدشهر

پیش پرداخت: 155,000,000 تومان

قیمت نهایی: 355,000,000 تومان