ویلا در ایزدشهر

پیشنهاد ویژه!
500 3 -

ویلا ایزدشهر ساحلی

ویلا شمال ساحلی در ایزدشهر

پیش پرداخت: 250,000,000 تومان

قیمت نهایی: 700,000,000 تومان
پیشنهاد ویژه!
400 4 2

ویلا جنگلی نور

ویلا شمال جنگلی در ایزدشهر

پیش پرداخت: 400,000,000 تومان

قیمت نهایی: 8,000,000 تومان
450 4 3

ویلا ایزدشهر ساحلی

ویلا شمال ساحلی در ایزدشهر

پیش پرداخت: 500,000,000 تومان

قیمت نهایی: 1,000,000,000 تومان
250 3 2

ویلا نور اقساطی

ویلا شمال جنگلی در ایزدشهر

پیش پرداخت: 100,000,000 تومان

قیمت نهایی: 250,000,000 تومان
پیشنهاد ویژه!
320 4 3

ویلا ایزدشهر قطعه اول جنگل

ویلا شمال جنگلی در ایزدشهر

پیش پرداخت: 200,000,000 تومان

قیمت نهایی: 800,000,000 تومان
پیشنهاد ویژه!
420 3 -

ویلا ایزدشهر جنگلی

ویلا شمال جنگلی در ایزدشهر

پیش پرداخت: 180,000,000 تومان

قیمت نهایی: 430,000,000 تومان
500 3 3

خرید ویلا ایزدشهر شیک اکازیون نما رومی

ویلا شمال جنگلی در ایزدشهر

پیش پرداخت: 180,000,000 تومان

قیمت نهایی: 480,000,000 تومان
320 3 3

خرید ویلا نیم پیلوت نما سنگی ایزدشهر

ویلا شمال جنگلی در ایزدشهر

پیش پرداخت: 150,000,000 تومان

قیمت نهایی: 400,000,000 تومان
180 2 1

فروش آپارتمان ساحلی در شمال ایزدشهر

آپارتمان شمال ساحلی در ایزدشهر

پیش پرداخت: 150,000,000 تومان

قیمت نهایی: 390,000,000 تومان
750 3 -