ویلا در آمل

250 2 1
350 3 3

فروش ویلا نوساز شمال

ویلا شمال ساحلی در آمل

پیش پرداخت: 150,000,000 تومان

قیمت نهایی: 460,000,000 تومان
350 3 3

فروش ویلا نوساز شمال

ویلا شمال ساحلی در آمل

پیش پرداخت: 150,000,000 تومان

قیمت نهایی: 460,000,000 تومان
پیشنهاد ویژه!
2 3 2

ویلا آمل

ویلا شمال جنگلی در آمل
قیمت نهایی: 220,000,000 تومان
350 3 2

ویلا

ویلا شمال جنگلی در آمل
قیمت نهایی: 200,000,000 تومان
260 3 2

ویلا رویان

ویلا شمال ساحلی در آمل
قیمت نهایی: 480,000,000 تومان
400 4 1
280 4 2

ویلا امل280متری

ویلا شمال جنگلی در آمل

پیش پرداخت: 70,000,000 تومان

قیمت نهایی: 220,000,000 تومان
پیشنهاد ویژه!
300 2 2

ویلا فلت نوشهر اقساطی

آپارتمان شمال جنگلی در آمل

پیش پرداخت: 100,000,000 تومان

قیمت نهایی: 250,000,000 تومان
365 3 3

ویلالوکس ۱۳۵

آپارتمان شمال جنگلی در آمل

پیش پرداخت: 55,000,000 تومان

قیمت نهایی: 155,000,000 تومان
360 4 2

ویلا چمستان

ویلا شمال جنگلی در آمل

پیش پرداخت: 70,000,000 تومان

قیمت نهایی: 270,000,000 تومان
پیشنهاد ویژه!
550 4 -

خرید ویلا لاکچری در نور

آپارتمان شمال جنگلی در آمل

پیش پرداخت: 200,000,001 تومان

قیمت نهایی: 550,000,000 تومان
پیشنهاد ویژه!
پیشنهاد ویژه!
پیشنهاد ویژه!
پیشنهاد ویژه!
250 3 2

250متری دوبلکس طرح جدید

ویلا شمال جنگلی در آمل

پیش پرداخت: 80,000,000 تومان

قیمت نهایی: 250,000,000 تومان
پیشنهاد ویژه!
پیشنهاد ویژه!
300 4 3

ویلا دوبلکس نمارومی

ویلا شمال جنگلی در آمل

پیش پرداخت: 100,000,000 تومان

قیمت نهایی: 330,000,000 تومان
پیشنهاد ویژه!
پیشنهاد ویژه!
پیشنهاد ویژه!
پیشنهاد ویژه!