ویلا در آمل

400 3 2

ویلا شمال جنگلی

ویلا شمال جنگلی در آمل

پیش پرداخت: 200,000,000 تومان

قیمت نهایی: 480,000,000 تومان
پیشنهاد ویژه!
540 4 4

ویلااقساطی درامل

ویلا شمال کوهستانی در آمل

پیش پرداخت: 150,000,000 تومان

قیمت نهایی: 550,000,000 تومان
پیشنهاد ویژه!
680 4 4

فروش ویلا درامل

ویلا شمال کوهستانی در آمل

پیش پرداخت: 157,000,000 تومان

قیمت نهایی: 580,000,000 تومان
3430 2 1
- 3 2

خرید ویلا در چمستان

آپارتمان شمال جنگلی در آمل

پیش پرداخت: 90,000,000 تومان

قیمت نهایی: 290,000,000 تومان
180 3 3

خرید ویلا در چمستان

ویلا شمال جنگلی در آمل

پیش پرداخت: 400,000,000 تومان

قیمت نهایی: 800,000,000 تومان
300 3 2

فروش ویلا در چمستان

ویلا شمال جنگلی در آمل

پیش پرداخت: 150,000,000 تومان

قیمت نهایی: 300,000,000 تومان
450 4 2

خرید ویلا در نور

آپارتمان شمال جنگلی در آمل

پیش پرداخت: 100,000,000 تومان

قیمت نهایی: 220,000,000 تومان
پیشنهاد ویژه!
370 3 2

ویلا سند دار آمل

ویلا شمال جنگلی در آمل

پیش پرداخت: 150,000,000 تومان

قیمت نهایی: 300,000,000 تومان
420 3 3
200 2 3

ویلا شمال چمستان نوساز

ویلا شمال جنگلی در آمل

پیش پرداخت: 210,000,000 تومان

قیمت نهایی: 630,000,000 تومان
300 3 2

خرید ویلا چمستان

ویلا شمال جنگلی در آمل

پیش پرداخت: 300,000,000 تومان

قیمت نهایی: 650,000,000 تومان
380 4 4

ویلا نوشهر شهرکی

ویلا شمال جنگلی در آمل

پیش پرداخت: 500,000,000 تومان

قیمت نهایی: 1,750,000,000 تومان
پیشنهاد ویژه!
350 4 -

ویلا رویان شهرکی

ویلا شمال ساحلی در آمل

پیش پرداخت: 400,000,000 تومان

قیمت نهایی: 800,000,000 تومان
پیشنهاد ویژه!
400 4 2

فروش ویلا نور

ویلا شمال جنگلی در آمل

پیش پرداخت: 400,000,000 تومان

قیمت نهایی: 850,000,000 تومان
501 4 -

ویلا باغ جنگلی چمستان

ویلا شمال جنگلی در آمل

پیش پرداخت: 300,000,000 تومان

قیمت نهایی: 700,000,000 تومان