زمین در شمال

480 4 4

فروش ویلا در چمستان

زمین شمال کوهستانی در چمستان

پیش پرداخت: 320,000,000 تومان

قیمت نهایی: 680,000,000 تومان
پیشنهاد ویژه!
200 2 1

ویلا چمستان اقساطی

زمین شمال جنگلی در چمستان

پیش پرداخت: 100,000,000 تومان

قیمت نهایی: 250,000,000 تومان
پیشنهاد ویژه!
300 3 3

خرید زمین چمستان

زمین شمال جنگلی در چمستان

پیش پرداخت: 60,000,000 تومان

قیمت نهایی: 120,000,000 تومان
400 3 2

خرید ویلا چمستان

زمین شمال جنگلی در چمستان

پیش پرداخت: 150,000,000 تومان

قیمت نهایی: 580,000,000 تومان
600 - -

فروش زمین مسکونی اقساطی

زمین شمال جنگلی در رویان

پیش پرداخت: 150,000,000 تومان

قیمت نهایی: 300,000,000 تومان
384 4 -

ویلاسیسنگان ساحلی

زمین شمال ساحلی در سیسنگان

پیش پرداخت: 1,700,000,000 تومان

قیمت نهایی: 4,700,000,000 تومان
470 3 3

ویلا سند دار نور

زمین شمال جنگلی در نور

پیش پرداخت: 300,000,000 تومان

قیمت نهایی: 600,000,000 تومان
470 3 3

ویلا سند دار نور

زمین شمال جنگلی در نور

پیش پرداخت: 300,000,000 تومان

قیمت نهایی: 600,000,000 تومان
پیشنهاد ویژه!
290 2 1

ویلا در نور

زمین شمال جنگلی در نور

پیش پرداخت: 100,000,000 تومان

قیمت نهایی: 310,000,000 تومان
450 3 3

ویلا شمال

زمین شمال ساحلی در نوشهر

پیش پرداخت: 150,000,000 تومان

قیمت نهایی: 670,000,000 تومان
260 3 3

ویلا چمستان

زمین شمال جنگلی در چمستان

پیش پرداخت: 120,000,000 تومان

قیمت نهایی: 280,000,000 تومان
پیشنهاد ویژه!
200 - -
260 - -

زمین در نور

زمین شمال ساحلی در نور
قیمت نهایی: 182,000,000 تومان
650 3 2

خرید ویلا در چمستان

زمین شمال کوهستانی در نور

پیش پرداخت: 185,000,000 تومان

قیمت نهایی: 385,000,000 تومان
پیشنهاد ویژه!