ویلا شمال ساحلی

1000 3 -

ویلارویان دوبلکس

ویلا شمال ساحلی در رویان

پیش پرداخت: 450,000,000 تومان

قیمت نهایی: 1,900,000,000 تومان
300 3 -

ویلانورجنگلی

ویلا شمال ساحلی در نور

پیش پرداخت: 200,000,000 تومان

قیمت نهایی: 800,000,000 تومان
510 4 -

ویلارویان جنگلی

ویلا شمال ساحلی در رویان

پیش پرداخت: 650,000,000 تومان

قیمت نهایی: 2,300,000,000 تومان
1000 4 -

ویلارویان دوبلکس

ویلا شمال ساحلی در رویان

پیش پرداخت: 700,000,000 تومان

قیمت نهایی: 2,500,000,000 تومان
1000 3 -

ویلا نور جنگلی

ویلا شمال ساحلی در نور

پیش پرداخت: 400,000,000 تومان

قیمت نهایی: 1,960,000,000 تومان
400 3 3

خرید ویلا رویان فول مبله

ویلا شمال ساحلی در رویان

پیش پرداخت: 150,000,000 تومان

قیمت نهایی: 750,000,000 تومان
6000 6 7

خرید ویلا ساحلی نوشهر

ویلا شمال ساحلی در نوشهر

پیش پرداخت: 4,000,000,000 تومان

قیمت نهایی: 13,000,000,000 تومان
400 4 4

خرید ویلا در نوشهر ساحلی

ویلا شمال ساحلی در نوشهر

پیش پرداخت: 700,000,000 تومان

قیمت نهایی: 2,500,000,000 تومان
300 4 5

خرید ویلا ساحلی نوشهر

ویلا شمال ساحلی در نوشهر

پیش پرداخت: 500,000,000 تومان

قیمت نهایی: 1,500,000,000 تومان
1000 5 6

خرید ویلا ساحلی نوشهر

ویلا شمال ساحلی در نوشهر

پیش پرداخت: 2,000,000,000 تومان

قیمت نهایی: 5,000,000,000 تومان
600 4 -

خرید ویلا در نوشهر

ویلا شمال ساحلی در نوشهر

پیش پرداخت: 830,000,000 تومان

قیمت نهایی: 2,800,000,000 تومان
350 4 -

ویلا رویان جنگلی

ویلا شمال ساحلی در رویان

پیش پرداخت: 260,000,000 تومان

قیمت نهایی: 880,000,000 تومان
پیشنهاد ویژه!
500 3 -

ویلا ایزدشهر ساحلی

ویلا شمال ساحلی در ایزدشهر

پیش پرداخت: 250,000,000 تومان

قیمت نهایی: 700,000,000 تومان
پیشنهاد ویژه!
300 3 2

خرید ویلا نور دوبلکس

ویلا شمال ساحلی در نور

پیش پرداخت: 400,000,000 تومان

قیمت نهایی: 1,500,000,000 تومان