ویلا شمال ساحلی

300 4 5

خرید ویلا شمال رویان

ویلا شمال ساحلی در رویان
پیش پرداخت: 500,000,000 تومان
قیمت نهایی: 1,100,000,000 تومان
1100 4 4

خرید ویلا در رویان

ویلا شمال ساحلی در رویان
پیش پرداخت: 2,000,000,000 تومان
قیمت نهایی: 4,500,000,000 تومان
350 3 3

فروش ویلا نوساز شمال

ویلا شمال ساحلی در آمل
پیش پرداخت: 150,000,000 تومان
قیمت نهایی: 460,000,000 تومان
350 3 3

فروش ویلا نوساز شمال

ویلا شمال ساحلی در آمل
پیش پرداخت: 150,000,000 تومان
قیمت نهایی: 460,000,000 تومان
600 4 -
870 2 2

خرید ویلا در نوشهر

ویلا شمال ساحلی در نوشهر
پیش پرداخت: 400,000,000 تومان
قیمت نهایی: 750,000,000 تومان
658 4 4

خرید ویلا رویان

ویلا شمال ساحلی در رویان
پیش پرداخت: 800,000,000 تومان
قیمت نهایی: 1,700,000,000 تومان
850 5 5

ویلا سیسنگان نوساز دوبلکس

ویلا شمال ساحلی در سیسنگان
پیش پرداخت: 4 تومان
قیمت نهایی: 3,000,000,000 تومان
پیشنهاد ویژه!
316 4 4

ویلا ساحلی نوشهر اقساطی شهرکی زیر قیمت

ویلا شمال ساحلی در نوشهر
پیش پرداخت: 700,000,000 تومان
قیمت نهایی: 1,400,000,000 تومان
پیشنهاد ویژه!
500 2 3

فروش ویلا شمال نوشهر اقساطی بدون بهره

ویلا شمال ساحلی در نوشهر
پیش پرداخت: 600,000,000 تومان
قیمت نهایی: 1,300,000,000 تومان
260 3 2

ویلا رویان

ویلا شمال ساحلی در آمل
قیمت نهایی: 480,000,000 تومان
پیشنهاد ویژه!
پیشنهاد ویژه!
پیشنهاد ویژه!
پیشنهاد ویژه!
پیشنهاد ویژه!
پیشنهاد ویژه!
1000 5 4

خرید ویلا ساحلی شهرکی1000 متری نوشهر

ویلا شمال ساحلی در نوشهر
پیش پرداخت: 500,000,000 تومان
قیمت نهایی: 1,900,000,000 تومان