زمین شمال جنگلی

600 - -

فروش زمین مسکونی اقساطی

زمین شمال جنگلی در رویان

پیش پرداخت: 150,000,000 تومان

قیمت نهایی: 300,000,000 تومان
470 3 3

ویلا سند دار نور

زمین شمال جنگلی در نور

پیش پرداخت: 300,000,000 تومان

قیمت نهایی: 600,000,000 تومان
470 3 3

ویلا سند دار نور

زمین شمال جنگلی در نور

پیش پرداخت: 300,000,000 تومان

قیمت نهایی: 600,000,000 تومان
پیشنهاد ویژه!
290 2 1

ویلا در نور

زمین شمال جنگلی در نور

پیش پرداخت: 100,000,000 تومان

قیمت نهایی: 310,000,000 تومان
260 3 3

ویلا چمستان

زمین شمال جنگلی در چمستان

پیش پرداخت: 120,000,000 تومان

قیمت نهایی: 280,000,000 تومان
پیشنهاد ویژه!
200 - -
پیشنهاد ویژه!
250 4 3

ویلا مبله

زمین شمال جنگلی در نور
قیمت نهایی: 350,000,000 تومان
پیشنهاد ویژه!
520 4 3

ویلا لوکس

زمین شمال جنگلی در نور
قیمت نهایی: 43,000,000 تومان
پیشنهاد ویژه!
پیشنهاد ویژه!
230 2 2
پیشنهاد ویژه!
پیشنهاد ویژه!
250 3 2
پیشنهاد ویژه!