ویلا شمال کوهستانی در نور

385 3 3

فروش ویلا اقساطی درنور

ویلا شمال کوهستانی در نور

پیش پرداخت: 98,000,000 تومان

قیمت نهایی: 315,000,000 تومان
415 4 4

فروش ویلاارزان درنور

ویلا شمال کوهستانی در نور

پیش پرداخت: 135,000,000 تومان

قیمت نهایی: 985,000,000 تومان
پیشنهاد ویژه!
410 3 4

ویلااقساطی نور

ویلا شمال کوهستانی در نور

پیش پرداخت: 173,000,000 تومان

قیمت نهایی: 650,000,000 تومان
385 4 3

خرید ویلا در نور

ویلا شمال کوهستانی در نور

پیش پرداخت: 98,000,000 تومان

قیمت نهایی: 435,000,000 تومان
380 4 3
375 3 4

ویلا جنگلی نور

ویلا شمال کوهستانی در نور

پیش پرداخت: 85,000,000 تومان

قیمت نهایی: 250,000,000 تومان
315 4 4

دوبلکس شهرکی نور

ویلا شمال کوهستانی در نور

پیش پرداخت: 88,000,000 تومان

قیمت نهایی: 275,000,000 تومان
387 3 4

خرید ویلا جنگلی نور

ویلا شمال کوهستانی در نور

پیش پرداخت: 78,000,000 تومان

قیمت نهایی: 320,000,000 تومان
385 3 3

ویلا شهرکی نور

ویلا شمال کوهستانی در نور

پیش پرداخت: 87,000,000 تومان

قیمت نهایی: 350,000,000 تومان
پیشنهاد ویژه!
355 4 4

ویلا جنگلی نور

ویلا شمال کوهستانی در نور

پیش پرداخت: 75,000,000 تومان

قیمت نهایی: 315,000,000 تومان
365 4 4

ویلا شهرکی

ویلا شمال کوهستانی در نور

پیش پرداخت: 88,000,000 تومان

قیمت نهایی: 310,000,000 تومان
پیشنهاد ویژه!
365 4 4

ویلاشهرکی در شمال

ویلا شمال کوهستانی در نور

پیش پرداخت: 85,000,000 تومان

قیمت نهایی: 310,000,000 تومان
پیشنهاد ویژه!
پیشنهاد ویژه!
پیشنهاد ویژه!
پیشنهاد ویژه!
300 2 1
پیشنهاد ویژه!
500 4 4
پیشنهاد ویژه!
300 3 2
پیشنهاد ویژه!
200 2 2