ویلا شمال کوهستانی در رویان

290 3 2

ویلا لوکس شمال رویان

ویلا شمال کوهستانی در رویان

پیش پرداخت: 150,000,000 تومان

قیمت نهایی: 300,000,000 تومان
680 4 4

ویلا رویان

ویلا شمال کوهستانی در رویان

پیش پرداخت: 200,000,000 تومان

قیمت نهایی: 580,000,000 تومان
پیشنهاد ویژه!
355 4 4

ویلاشهرکی رویان 220بنا

ویلا شمال کوهستانی در رویان

پیش پرداخت: 285,000,000 تومان

قیمت نهایی: 685,000,000 تومان
پیشنهاد ویژه!
پیشنهاد ویژه!
پیشنهاد ویژه!
پیشنهاد ویژه!
310 3 3