ویلا شمال ساحلی در رویان

1000 3 -

ویلارویان دوبلکس

ویلا شمال ساحلی در رویان

پیش پرداخت: 450,000,000 تومان

قیمت نهایی: 1,900,000,000 تومان
510 4 -

ویلارویان جنگلی

ویلا شمال ساحلی در رویان

پیش پرداخت: 650,000,000 تومان

قیمت نهایی: 2,300,000,000 تومان
1000 4 -

ویلارویان دوبلکس

ویلا شمال ساحلی در رویان

پیش پرداخت: 700,000,000 تومان

قیمت نهایی: 2,500,000,000 تومان
400 3 3

خرید ویلا رویان فول مبله

ویلا شمال ساحلی در رویان

پیش پرداخت: 150,000,000 تومان

قیمت نهایی: 750,000,000 تومان
350 4 -

ویلا رویان جنگلی

ویلا شمال ساحلی در رویان

پیش پرداخت: 260,000,000 تومان

قیمت نهایی: 880,000,000 تومان
پیشنهاد ویژه!
630 4 -

ویلا رویان ساحلی

ویلا شمال ساحلی در رویان

پیش پرداخت: 600,000,000 تومان

قیمت نهایی: 2,700,000,000 تومان
250 4 4

خرید ویلا دوبلکس رویان

ویلا شمال ساحلی در رویان

پیش پرداخت: 400,000,000 تومان

قیمت نهایی: 1,200,000,000 تومان
238 3 -

ویلا رویان ساحلی

ویلا شمال ساحلی در رویان

پیش پرداخت: 250,000,000 تومان

قیمت نهایی: 870,000,000 تومان
300 3 2

فروش ویلا در رویان

ویلا شمال ساحلی در رویان

پیش پرداخت: 200,000,000 تومان

قیمت نهایی: 900,000,000 تومان