ویلا شمال جنگلی در چمستان

260 2 2

ویلا شمال چمستان

ویلا شمال جنگلی در چمستان

پیش پرداخت: 200,000,000 تومان

قیمت نهایی: 400,000,000 تومان
110 2 2

ویلا چمستان

ویلا شمال جنگلی در چمستان

پیش پرداخت: 60,000,000 تومان

قیمت نهایی: 300,000,000 تومان
پیشنهاد ویژه!
پیشنهاد ویژه!
پیشنهاد ویژه!
500 3 2

ویلا 500 متری فروش فوری

ویلا شمال جنگلی در چمستان

پیش پرداخت: 200,000,000 تومان

قیمت نهایی: 500,000,000 تومان
پیشنهاد ویژه!
300 3 3

ویلا شمال چمستان نوساز

ویلا شمال جنگلی در چمستان

پیش پرداخت: 120,000,000 تومان

قیمت نهایی: 320,000,000 تومان
پیشنهاد ویژه!
260 2 2

ویلا شمال چمستان اقساطی

ویلا شمال جنگلی در چمستان

پیش پرداخت: 150,000,000 تومان

قیمت نهایی: 300,000,000 تومان
پیشنهاد ویژه!
220 2 1
پیشنهاد ویژه!
پیشنهاد ویژه!
پیشنهاد ویژه!
500 4 4

ویلا 500 متری دوبلکس شهرکی

ویلا شمال جنگلی در چمستان

پیش پرداخت: 300,000,000 تومان

قیمت نهایی: 900,000,000 تومان
پیشنهاد ویژه!
250 3 3

ویلا 250 متری دوبلکس چمستان

ویلا شمال جنگلی در چمستان

پیش پرداخت: 250,000,000 تومان

قیمت نهایی: 750,000,000 تومان
پیشنهاد ویژه!
250 4 4

ویلا 250 متری / سعادت اباد

ویلا شمال جنگلی در چمستان

پیش پرداخت: 270,000,000 تومان

قیمت نهایی: 800,000,000 تومان
320 3 2

ویلا فروشی چمستان

ویلا شمال جنگلی در چمستان

پیش پرداخت: 150,000,000 تومان

قیمت نهایی: 450,000,000 تومان
250 3 3

ویلا فروشی چمستان

ویلا شمال جنگلی در چمستان

پیش پرداخت: 150,000,000 تومان

قیمت نهایی: 600,000,000 تومان
250 3 3

ویلا فروشی چمستان

ویلا شمال جنگلی در چمستان

پیش پرداخت: 150,000,000 تومان

قیمت نهایی: 300,000,000 تومان
400 4 4

ویلا جنگلی نزدیک به دریا

ویلا شمال جنگلی در چمستان

پیش پرداخت: 500,000,000 تومان

قیمت نهایی: 800,000,000 تومان