آپارتمان شمال ساحلی در رویان

پیشنهاد ویژه!
250 2 2

فروش آپارتمان رویان ساحلی

آپارتمان شمال ساحلی در رویان

پیش پرداخت: 80,000,000 تومان

قیمت نهایی: 300,000,000 تومان
270 3 4

خرید اپارتمان شمال رویان

آپارتمان شمال ساحلی در رویان

پیش پرداخت: 1,000,000,000 تومان

قیمت نهایی: 2,000,000,000 تومان