ویلا شمال لیا

ویلا شمال لیا

خرید ویلا در شمال

ویلا شمال لیا
  • چمستان: چمستان - خیابان شیخ فضل الله نوری - جنب تامین اجتماعی - گروه موسوی
  • 09125128392
  • نوشهر: سیسنگان 500 متر بعد از پل وازیوار
  • 09125128392
  • نور: شهرستان نور روبروی ایران کتان هتل نگین نور
  • 09125128392
  • رویان: رویان 200 متر قبل از پلیس راه نور
  • 09125128392

آخرین ویلا در شمال

400 2 2

ویلا چمستان

ویلا شمال جنگلی در چمستان

پیش پرداخت: 60,000,000 تومان

قیمت نهایی: 500,000,000 تومان
300 2 2

خرید ویلا چمستان

ویلا شمال جنگلی در چمستان

پیش پرداخت: 60,000,000 تومان

قیمت نهایی: 950,000,000 تومان
400 2 2

ویلا نور

ویلا شمال جنگلی در نور

پیش پرداخت: 90,000,000 تومان

قیمت نهایی: 600,000,000 تومان
300 2 1

ویلا چمستان

ویلا شمال جنگلی در چمستان

پیش پرداخت: 220,000,000 تومان

قیمت نهایی: 700,000,000 تومان
320 2 2

ویلا نور

ویلا شمال جنگلی در نور

پیش پرداخت: 125,000,000 تومان

قیمت نهایی: 380,000,000 تومان
360 3 2

خرید ویلا چمستان

ویلا شمال جنگلی در چمستان

پیش پرداخت: 120,000,000 تومان

قیمت نهایی: 520,000,000 تومان
390 2 2

ویلا چمستان

ویلا شمال جنگلی در چمستان

پیش پرداخت: 150,000,000 تومان

قیمت نهایی: 510,000,000 تومان
130 2 1

خرید ویلا چمستان

ویلا شمال جنگلی در چمستان

پیش پرداخت: 120,000,000 تومان

قیمت نهایی: 350,000,000 تومان

خرید ویلا های ویژه در شمال

ویلا شمال لیا

دسته بندی ویلا شمال لیا